• 0
Logo

Đang tìm Khách sạn trong New York City...

Nó sẽ mất một vài giây

Tìm Khách sạn

6 khách sạn trong New York City Thay đổi tìm kiếm

Perfect Trip
Đặt ngay
  Sao khách sạn
The Grand Hotel NewYork City

233 West 49th Street New York, NY 10019, Paris

Giá từ 130 đ

Perfect Trip
Đặt ngay
  Sao khách sạn
New York Hilton Midtown

1335 Avenue of the Americas, New York, NY 10019

Giá từ 128 đ

Perfect Trip
Đặt ngay
  Sao khách sạn
Sofitel NewYork

45 West 44th Street, New York, NY 10036

Giá từ 246 đ

Perfect Trip
Đặt ngay
  Sao khách sạn
Belmond British Pullman

4 Battle Bridge Lane London

Giá từ 234 đ

Perfect Trip
Đặt ngay
  Sao khách sạn
Wellington Hotel

871 Seventh Avenue at 55th Street New York, NY 10019 - USA

Giá từ 130 đ

Perfect Trip
Đặt ngay
  Sao khách sạn
InterContinental New York Barclay

111 East 48th Street, New York, New York 10017

Giá từ 130 đ


6 khách sạn trong New York City .    Thể hiện 1 - 6

Không phải những gì bạn đang tìm kiếm? Hãy thử tìm kiếm của bạn một lần nữa