• 0
Logo

Đang tìm Khách sạn trong Ho Chi Minh...

Nó sẽ mất một vài giây

Tìm Khách sạn

27 khách sạn trong Ho Chi Minh Thay đổi tìm kiếm

Perfect Trip!
Đặt ngay
  Sao khách sạn
A&Em Art Hotel

31-35 Lê Anh Xuân, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá từ 273đ

Perfect Trip!
Đặt ngay
  Sao khách sạn
Alagon Western Hotel

28-30 Nguyễn An Ninh, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá từ 128đ

Perfect Trip!
Đặt ngay
  Sao khách sạn
Asian Hotel

146-148-150 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá từ 315đ

Perfect Trip!
Đặt ngay
  Sao khách sạn
Blessing Central Hotel

267-269 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá từ 246đ

Perfect Trip!
Đặt ngay
  Sao khách sạn
Blue River 2 Hotel

54/13 Kí Con, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá từ 10đ

Perfect Trip!
Đặt ngay
  Sao khách sạn
Caravelle Hotel Saigon

19-23 Công Trường Lam Sơn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá từ 3,510,000đ

Perfect Trip!
Đặt ngay
  Sao khách sạn
Dai Nam Hotel

79 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá từ 128đ

Perfect Trip!
Đặt ngay
  Sao khách sạn
Golden Central Hotel Saigon

140 Lý Tự Trọng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá từ 264đ

Perfect Trip!
Đặt ngay
  Sao khách sạn
Grand Hotel Saigon

8 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá từ 2,250,000đ

Perfect Trip!
Đặt ngay
  Sao khách sạn
Ho Sen Hotel

4B-4C Thi Sách, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá từ 267đ


27 khách sạn trong Ho Chi Minh .    Thể hiện 1 - 10

Không phải những gì bạn đang tìm kiếm? Hãy thử tìm kiếm của bạn một lần nữa