• 0
Logo

Đang tìm Khách sạn trong Ho Chi Minh...

Nó sẽ mất một vài giây

Tìm Khách sạn

27 khách sạn trong Ho Chi Minh Thay đổi tìm kiếm

Perfect Trip!
Đặt ngay
  Sao khách sạn
White Lotus Hotel

6A Thi Sách, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá từ 130đ

Perfect Trip!
Đặt ngay
  Sao khách sạn
Sophia Hotel

36-38 Thái Văn Lung, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá từ 130đ

Perfect Trip!
Đặt ngay
  Sao khách sạn
Son Tung Hotel

123 Đề Thám, Cô Giang, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá từ 57đ

Perfect Trip!
Đặt ngay
  Sao khách sạn
Sheraton Saigon Hotel & Towers

88 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá từ 3,690,000đ

Perfect Trip!
Đặt ngay
  Sao khách sạn
Saigon Prince Hotel

63 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá từ 234đ

Perfect Trip!
Đặt ngay
  Sao khách sạn
Saigon 237 Hotel

237 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá từ 315đ

Perfect Trip!
Đặt ngay
  Sao khách sạn
Park Hyatt Saigon

2 Công Trường Lam Sơn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá từ 6,030,000đ

Perfect Trip!
Đặt ngay
  Sao khách sạn
Paragon Saigon Hotel

22-24 Thi Sách, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá từ 246đ

Perfect Trip!
Đặt ngay
  Sao khách sạn
Palace Hotel Saigon

56-66 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá từ 273đ

Perfect Trip!
Đặt ngay
  Sao khách sạn
NN Hotel

99 Bùi Viện, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá từ 56đ


27 khách sạn trong Ho Chi Minh .    Thể hiện 1 - 10

Không phải những gì bạn đang tìm kiếm? Hãy thử tìm kiếm của bạn một lần nữa