• 0
Logo

Đang tìm Khách sạn trong Ho Chi Minh...

Nó sẽ mất một vài giây

Tìm Khách sạn

27 khách sạn trong Ho Chi Minh Thay đổi tìm kiếm

Perfect Trip!
Đặt ngay
  Sao khách sạn
Sheraton Saigon Hotel & Towers

88 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá từ 3,690,000đ

Perfect Trip!
Đặt ngay
  Sao khách sạn
Lotus Central Hotel Saigon

102-104-106 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá từ 246đ

Perfect Trip!
Đặt ngay
  Sao khách sạn
Saigon Prince Hotel

63 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá từ 234đ

Perfect Trip!
Đặt ngay
  Sao khách sạn
Paragon Saigon Hotel

22-24 Thi Sách, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá từ 246đ

Perfect Trip!
Đặt ngay
  Sao khách sạn
Golden Central Hotel Saigon

140 Lý Tự Trọng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá từ 264đ

Perfect Trip!
Đặt ngay
  Sao khách sạn
A&Em Art Hotel

31-35 Lê Anh Xuân, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá từ 273đ

Perfect Trip!
Đặt ngay
  Sao khách sạn
Palace Hotel Saigon

56-66 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá từ 273đ

Perfect Trip!
Đặt ngay
  Sao khách sạn
Alagon Western Hotel

28-30 Nguyễn An Ninh, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá từ 128đ

Perfect Trip!
Đặt ngay
  Sao khách sạn
Dai Nam Hotel

79 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá từ 128đ

Perfect Trip!
Đặt ngay
  Sao khách sạn
White Lotus Hotel

6A Thi Sách, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá từ 130đ


27 khách sạn trong Ho Chi Minh .    Thể hiện 1 - 10

Không phải những gì bạn đang tìm kiếm? Hãy thử tìm kiếm của bạn một lần nữa