• 0
Logo

Đang tìm Khách sạn trong Ho Chi Minh...

Nó sẽ mất một vài giây

Tìm Khách sạn

27 khách sạn trong Ho Chi Minh Thay đổi tìm kiếm

Perfect Trip!
Đặt ngay
  Sao khách sạn
Blue River 2 Hotel

54/13 Kí Con, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá từ 10đ

Perfect Trip!
Đặt ngay
  Sao khách sạn
Ngoc Hue Hotel Saigon

171/22 Cô Bắc, Cô Giang, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá từ 45đ

Perfect Trip!
Đặt ngay
  Sao khách sạn
NN Hotel

99 Bùi Viện, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá từ 56đ

Perfect Trip!
Đặt ngay
  Sao khách sạn
Son Tung Hotel

123 Đề Thám, Cô Giang, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá từ 57đ

Perfect Trip!
Đặt ngay
  Sao khách sạn
Dai Nam Hotel

79 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá từ 128đ

Perfect Trip!
Đặt ngay
  Sao khách sạn
Ngoc Linh Hotel Saigon

283/21 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá từ 128đ

Perfect Trip!
Đặt ngay
  Sao khách sạn
Alagon Western Hotel

28-30 Nguyễn An Ninh, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá từ 128đ

Perfect Trip!
Đặt ngay
  Sao khách sạn
Sophia Hotel

36-38 Thái Văn Lung, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá từ 130đ

Perfect Trip!
Đặt ngay
  Sao khách sạn
White Lotus Hotel

6A Thi Sách, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá từ 130đ

Perfect Trip!
Đặt ngay
  Sao khách sạn
Luxury Hotel

34 Mạc Thị Bưởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá từ 234đ


27 khách sạn trong Ho Chi Minh .    Thể hiện 1 - 10

Không phải những gì bạn đang tìm kiếm? Hãy thử tìm kiếm của bạn một lần nữa