• 0
Logo

Đang tìm Khách sạn trong Ho Chi Minh...

Nó sẽ mất một vài giây

Tìm Khách sạn

27 khách sạn trong Ho Chi Minh Thay đổi tìm kiếm

Perfect Trip!
Đặt ngay
  Sao khách sạn
Luxury Hotel

34 Mạc Thị Bưởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá từ 234đ

Perfect Trip!
Đặt ngay
  Sao khách sạn
Hong Vina Ben Thanh Hotel

51 Thủ KHoa Huận, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá từ 252đ

Perfect Trip!
Đặt ngay
  Sao khách sạn
Blessing Central Hotel

267-269 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá từ 246đ

Perfect Trip!
Đặt ngay
  Sao khách sạn
Asian Hotel

146-148-150 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá từ 315đ

Perfect Trip!
Đặt ngay
  Sao khách sạn
Sophia Hotel

36-38 Thái Văn Lung, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá từ 130đ

Perfect Trip!
Đặt ngay
  Sao khách sạn
White Lotus Hotel

6A Thi Sách, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá từ 130đ

Perfect Trip!
Đặt ngay
  Sao khách sạn
Dai Nam Hotel

79 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá từ 128đ

Perfect Trip!
Đặt ngay
  Sao khách sạn
Alagon Western Hotel

28-30 Nguyễn An Ninh, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá từ 128đ

Perfect Trip!
Đặt ngay
  Sao khách sạn
Palace Hotel Saigon

56-66 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá từ 273đ

Perfect Trip!
Đặt ngay
  Sao khách sạn
A&Em Art Hotel

31-35 Lê Anh Xuân, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá từ 273đ


27 khách sạn trong Ho Chi Minh .    Thể hiện 11 - 20

Không phải những gì bạn đang tìm kiếm? Hãy thử tìm kiếm của bạn một lần nữa