• 0
Logo

Đang tìm Khách sạn trong Ho Chi Minh...

Nó sẽ mất một vài giây

Tìm Khách sạn

27 khách sạn trong Ho Chi Minh Thay đổi tìm kiếm

Perfect Trip!
Đặt ngay
  Sao khách sạn
Golden Central Hotel Saigon

140 Lý Tự Trọng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá từ 264đ

Perfect Trip!
Đặt ngay
  Sao khách sạn
Paragon Saigon Hotel

22-24 Thi Sách, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá từ 246đ

Perfect Trip!
Đặt ngay
  Sao khách sạn
Saigon Prince Hotel

63 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá từ 234đ

Perfect Trip!
Đặt ngay
  Sao khách sạn
Lotus Central Hotel Saigon

102-104-106 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá từ 246đ

Perfect Trip!
Đặt ngay
  Sao khách sạn
Caravelle Hotel Saigon

19-23 Công Trường Lam Sơn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá từ 3,510,000đ

Perfect Trip!
Đặt ngay
  Sao khách sạn
Grand Hotel Saigon

8 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá từ 2,250,000đ

Perfect Trip!
Đặt ngay
  Sao khách sạn
Park Hyatt Saigon

2 Công Trường Lam Sơn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá từ 6,030,000đ


27 khách sạn trong Ho Chi Minh .    Thể hiện 21 - 27

Không phải những gì bạn đang tìm kiếm? Hãy thử tìm kiếm của bạn một lần nữa